1967. Jugoslavija – Vse rože sveta performed by Lado Leskovar

Official Logo ESC 1967

Naslov pjesmeVse rože sveta
Pjesma Eurosonga 1967.
Država: Jugoslavija
Izvođač: Lado Leskovar
Jezik: slovenski
Skladatelj: Urban Koder
Tekstopisac: Milan Lindič
Mjesto u finalu: 8.
Bodovi u finalu: 7

 

 

1967, ESC Yugoslavia Lado Leskovar Vse roze sveta

 

Vse rože sveta

All the flowers of this world

Strel samo za pozdrav A shot just to salute
In za zlovo je planil v noč And to say goodbye and off he went into night
Sredi trav pokopan tu leži Buried in the middle of the grass, he lies here
Kjer je pal brez besede na ustih Where he fell down without a word on his lips
Jaz pa čakam pomladi I’m waiting for spring
Slutim nežne dlani moje drage I can sense the tender palms of my dear
Čutim božanje las in besedi dve I feel the caress of my hair and some words
Brez besed, sredi trav Without words among the grass
Ko pomlad je tu When the spring is here
Zakaj me ta beseda trobente spominja na tiste Why does the sound of the trumpet reminds me of those
Ki nimajo na ustih pravih besed? Who don’t have the right words in their mouths?
Le zakaj vse te rože Why do all these flowers
Sredi polja leže in trohnijo? Lie and fester in the middle of the field?
Da bi vsi ti ljudje So that all these people would
Zaslutili čas Anticipate the time
In pomlad, ki za vse And the spring that for all comes
Je enkrat samo Only once

 

Translation by Mateja Kobav.