1964. Jugoslavija – Život je sklopio krug performed by Sabahudin Kurt

1964

Naslov pjesme: Život je sklopio krug
Pjesma Eurosonga 1964.
Država: Jugoslavija
Izvođač: Sabahudin Kurt
Jezik: bosanski
Skladatelj: Srđan Matijević
Tekstopisac: Stevan Raičković
Plasman
Mjesto u finalu: 13.
Bodovi u finalu: 0

 

Život je sklopio krug Life has come full circle
Tu više nema bijega There is no escape anymore
Svijet je zatvorio krug The world has closed the circle
Pa neka i biljka i ptica So may the plant and the bird
Budu kao čovjek, drug Be like a human, like a friend
I grana već da postanem And if I became a branch
Moje bi lišće mislilo My leaves would ponder
O ne bi se samo u jesen Oh, and the red gold would not
Crveno zlato lilo Teem only in the autumn
U kamen da se pretvorim If I turned into stone
Već ne bi naš’o zaborav I would not be forgotten
Bio bi na obali jedini I would be the only one on the shore
Kamen zamišljen i plav A thinking, blue stone
Tu više nema bijega There is no escape anymore
Život je sklopio krug Life has come full circle
Pa neka i brijeg i suton So may the hill and the dusk
Budu kao čovjek, drug Be like a human, like a friend
U kamen da se pretvorim If I turned into stone
Već ne bi naš’o zaborav I would not be forgotten
Bio bi na obali jedini I would be the only one on the shore
Kamen zamišljen i plav A thinking, blue stone
Tu više nema bijega There is no escape anymore
Život je sklopio krug Life has come full circle
Pa neka i brijeg i suton So may the hill and the dusk
Budu kao čovjek, drug Be like a human, like a friend